Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

In de weken voor en na Pasen is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van de verzoening, van 14.00 tot 17.00 u in de abdijkerk.

9 april: Palmzondag

10.30 u: zegening van de palmen (in de Tiendschuur) – processie – abbatiale eucharistie met gezongen passieverhaal

13 april: Witte Donderdag

17.30 u: viering van het Laatste Avondmaal met voetwassing – Eucharistische Aanbidding (tot 21.00 u)

14 april: Goede Vrijdag

14.45 u: herdenking van het lijden en de dood van de Heer met gezongen passieverhaal

15 april: Paaswake

21.00 u abbatiale eucharistie

16 april: Pasen

10.30 u: abbatiale eucharistie

16 – 23 april: paasweek

17.30 u plechtige paasvespers overeenkomstig de praemonstratenzerritus

Oproep aan fotografen

Met de lente in de lucht is onze abdij een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo