Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Een hemelse zwanenzang

Heinrich Schütz – Psalm 119 (uit Schwanengesang)
Capella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss

Hoe klinkt de zwanenzang van een van de eminentste componisten die de geschiedenis heeft voortgebracht? Dat hoort men bij de beluistering van Psalm 119 getoonzet door de op dat moment 86-jarige Heinrich Schütz (rond het jaar 1671). Volgens de overlevering koos hij bewust deze psalm als tekst voor zijn laatste werk. De langste psalm uit de Bijbel wordt vaak gezien als het ‘gulden ABC’, als een samenvatting van de hele Bijbel. Men kan het lezen alsof Schütz zijn eigen creatieve leven samenvat. Deze gigantische lofzang op de goddelijke wetten, wordt door Schütz getoonzet als elf dubbelkorige motetten. Wie zich openstelt voor dit wel erg bijzondere werk, kan zich niet onttrekken aan de fascinatie die het werk uitstraalt.

Abdijkerk van Tongerlo 19.30 – 20.45 u
Tickets € 22  (- 30: € 10)
Genummerde plaatsen
Incl. inleiding en receptie
Reservatie en info: klik hier

In het da Vincimuseum is in 2017-2018 een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen rond kant. Er zijn uitzonderlijke stukken kantwerk te bekijken afkomstig uit het patrimonium van onze abdij en daterend van ca. 1650 tot heden. Deze voorbeelden van kloskant en naaldkant werden vervaardigd in ateliers van Alençon, Binche, Brugge, Lier, Mechelen en Turnhout en zijn bestemd voor liturgisch, burgerlijk of decoratief gebruik.

Toegangsprijs: 3 €

Openingsuren:

Van 27/8 tot 30/9 2017: alle dagen  14 – 17 u.
Zondagen van oktober 2017: 14 – 17 u.
Van 2 tot 15 april 2018: alle dagen 14 – 17 u.
Zondagen van april 2018 (behalve Pasen): 14 – 17 u.
Van 1 mei tot 17 juni 2018: alle dagen 14 – 17 u.

 

 

Op zondag 24 september, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.

Oproep aan fotografen

Met de natuur in volle zomerpracht is onze abdij een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo