Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo

Sinds 1130 een Godgewijde gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré

Op verzoek van heer Giselbert, een vermogend landheer, kwamen omstreeks 1130 enkele norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen zich op zijn landgoed in Tongerlo vestigen.

Deze jonge kloosterstichting ontstond in het kader van de kerkelijke vernieuwingsbeweging rond Norbert van Gennep, die in Prémontré (F) rond 1121 met een gemeenschap van reguliere kanunniken was begonnen.

Om haar werkzaam bestaan te verzekeren werden woeste gronden in cultuur gebracht. Voorspoed en rampspoed wisselden elkaar af. Er kwamen tijden van groei en expansie op ‘alle’ terreinen van de toenmalige samenleving. Opvallende krachtlijnen waren de diensten van pastoraal in veertig kerken en de diensten van gebed met een vaste kern van koorheren. Naast een actieve armenzorg ontplooide zich een uitgebreid mecenaat op vele fronten van kunst, cultuur en wetenschap.

Op 6 december 1796 moest de gemeenschap van Tongerlo noodgedwongen in ballingschap gaan. Ten gevolge van de Franse Revolutie werd de abdij opgeheven en haar bezit verkocht. Deze uittocht dwong Tongerlo klein te leren leven in jaren van beproeving.

Erg gehavend, met slechts zes overlevenden van de honderdzesentwintig, kon Tongerlo in 1837-1840 het gemeenschappelijk leven hernemen in het kasteel van Broechem. Moedig zocht men met oude waarden naar nieuwe wegen.

Op 1 juli 1840 kwam een kleine groep terug naar Tongerlo. Er volgden jaren van snelle groei en vitaliteit. Later deze eeuw ontvouwde zich een intense missionaire activiteit, eerst in Groot-Britannië (1872), vervolgens in Congo (1892) en ook in Chili (1965). In eigen land werd de vitaliteit van de abdijgemeenschap gemarkeerd door Oostpriesterhulp, het Sportapostolaat, het Liturgisch Apostolaat en de aanwezigheid in vele parochies.

Veranderende kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden, die zichtbaar en voelbaar werden sinds Vaticanum II, leren ons nieuw te leven met de vreugde van het Evangelie, in trouw aan het vieren van de liturgie en in vele vormen van gastvrijheid, verkondiging, onthaal en beschikbaarheid.

In 't kort:

Op zondag 12 november, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.

ZONDAG 12 november 2017 – Bedevaartsdag

10.30: plechtige hoogmis
aansluitend verering van de relikwie van St.-Siardus

14.30: plechtig lof
aansluitend verering van de relikwie van St.-Siardus

 

DINSDAG 14 november 2017 – Feestdag van Sint-Siardus

11.30: plechtige hoogmis
aansluitend verering van de relikwie van St.-Siardus

 

Van dinsdag 5 december 2017 tot en met donderdag 7 december 2017

(van 10.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u)

Zoals ieder jaar, zijn we verheugd u onze opendeurdagen aan te kondigen.
U geniet van een korting van 10% op ons volledig gamma*.
We kijken er bijzonder naar uit om u te ontmoeten in Tongerlo.
We verwelkomen u graag met een drankje.

* 10% korting op de volledige collectie. Enkel geldig op bestellingen geplaatst of afgehaald tijdens de opendeurweken in de betreffende toonzaal. Niet geldig op restauraties, ook niet op bestellingen geplaatst en afgehaald buiten de opendeurweken.

 

In het da Vincimuseum is in 2017-2018 een bijzondere tentoonstelling te bezichtigen rond kant. Er zijn uitzonderlijke stukken kantwerk te bekijken afkomstig uit het patrimonium van onze abdij en daterend van ca. 1650 tot heden. Deze voorbeelden van kloskant en naaldkant werden vervaardigd in ateliers van Alençon, Binche, Brugge, Lier, Mechelen en Turnhout en zijn bestemd voor liturgisch, burgerlijk of decoratief gebruik.

Toegangsprijs: 3 €

Openingsuren:

Van 27/8 tot 30/9 2017: alle dagen  14 – 17 u.
Zondagen van oktober 2017: 14 – 17 u.
Van 2 tot 15 april 2018: alle dagen 14 – 17 u.
Zondagen van april 2018 (behalve Pasen): 14 – 17 u.
Van 1 mei tot 17 juni 2018: alle dagen 14 – 17 u.

 

 

Oproep aan fotografen

Met de natuur in volle zomerpracht is onze abdij een geliefkoosde plek voor fotografen. Onze gebouwen, de groene omgeving, de pittoreske hoekjes en gezichten … lenen zich bijzonder tot het maken van artistieke foto’s. We nodigen alle fotografen uit om ons hun artistieke prestaties toe te sturen via abdij@tongerlo.org

Hartelijk dank bij voorbaat!

Norbertijns leven in Tongerlo

Beeldig Tongerlo