Overlijdensbericht

Op 22 juni, rond het middaguur, overleed onze medebroeder Ambroos Raymond De Grave. Meer info: klik hier.

Uitvaartliturgie wordt gehouden op woensdag 28 juni om 11.00 u in de abdijkerk.

Eucharistische Aanbidding

Op zondag 23 juli, van 14.30 u tot 15.30 u in de abdijkerk: met lezing uit de H. Schrift, gezangen, voorbede en plechtige zegen.