December 2016

4/12 – 2de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 11,1-10
De kleinen zal Hij recht verschaffen.
2de lezing: Romeinen 15,4-9
Christus schenkt alle mensen de vertroosting.
Evangelie: Matteüs 3,1-12
Bekeer u, want het Rijk der hemelen is nabij.
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens

8/12 – Maria Onbevlekt Ontvangen (hoogfeest)

1ste lezing:  Genesis 3,9-15.20
Vijandschap tussen de slang en de vrouw
2de lezing: Efesiërs 1,3-6.11-12
Uitverkoren vóór de grondlegging der wereld
Evangelie: Lucas 1,26-38
Verheug U, Begenadigde, de Heer is met U
– Eucharistie om 11.30 u
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

11/12 – 3de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 35,1-6a.10
God zelf zal komen en ons redden.
2de lezing: Jakobus 5,7-10
Wees moedig, want de komst van de Heer is nabij.
Evangelie: Matteüs 11,2-11
Zijt Gij de komende of hebben wij een andere te verwachten?
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

18/12 – 4de zondag van de advent (A)

1ste lezing:  Jesaja 7,10-14
Zie, de jonge vrouw zal ontvangen.
2de lezing: Romeinen 1,1-7
Jezus Christus uit het geslacht van David, is de Zoon van God.
Evangelie: Matteüs 1,18-24
Jezus werd geboren uit Maria, de verloofde van Jozef, zoon van David.
– Gregoriaans kyriale
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

24/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (nachtmis)

1ste lezing:  Jesaja 9,1-3.5-6
Een Zoon is ons geschonken.
2de lezing: Titus 2,11-14
De genade van God is aan alle mensen verschenen.
Evangelie: Lucas 2,1-14
Heden is u een redder geboren.
– Nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 23.00 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

25/12 – Kerstmis – Geboorte van de Heer (dagmis)

1ste lezing:  Jesaja 52,7-10
Alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd.
2de lezing: Hebreeën 1,1-6
God heeft tot ons gesproken door de Zoon.
Evangelie: Johannes 1,1-18
Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.
– Gregoriaanse gezangen.
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

28/12 – HH. Onschuldige Kinderen (feest)

1ste lezing:  1 Johannes 1,5-2,2
Wij delen mee wat we gezien hebben.
Evangelie: Matteüs 2,13-18
Moord te Betlehem.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u

30/12 – H. Familie (feest)

1ste lezing:  Sirach 3,2-6.12-14
Het eren van de ouders.
2de lezing: Kolossenzen 3,12-21
Bekleedt u met goedheid.
Evangelie: Matteüs 2,13-15.19-23
Neem het kind en zijn moeder, en vlucht naar Egypte.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: prior Kris De Brabander