2/7 – 13de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  2 Koningen 4,8-11.14-16a
Deze man is een heilige man Gods; laat hij hier blijven.
2de lezing: Romeinen 6,3-4.8-11
Door de doop zijn wij met Hem begraven, opdat wij een nieuw leven zouden leiden.
Evangelie: Matteüs 10,37-42
Wie zijn kruis niet opneemt, is Mij niet waardig; wie u opneemt, neemt Mij op.
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

3/7 – H. Thomas (feest)

1ste lezing: Efeziërs 2,19-22
Gebouwd op het fundament van de apostelen.
Evangelie: Johannes 20,24-29
Mijn Heer en mijn God!
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u.

9/7 – 14de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Zacharia 9,9-10
Zie, uw koning komt tot u. Hij is deemoedig.
2de lezing: Romeinen 8,9.11-13
Als gij door de Geest de praktijken van de zelfzucht versterft, zult gij leven.
Evangelie: Matteüs 11,25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart
– Nederlandstalig kyriale
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p.

11/7 – H. Benedictus (patroon van Europa, feest)

1ste lezing:  Spreuken 2,1-9
Keer uw hart naar het inzicht.
Evangelie: Matteüs 19,27-29
Gij die alles hebt prijsgegeven om Mij te volgen, zult het honderdvoudig terugkrijgen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u.

16/7 – 15de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jesaja 55,10-11
De regen maakt de aarde vruchtbaar.
2de lezing: Romeinen 8,18-23
De schepping verlangt vurig naar de openbaring van Gods kinderen.
Evangelie: Matteüs 13,1-23
Een zaaier ging uit om te zaaien.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p.

22/7 – H. Maria Magdalena (feest)

1ste lezing:  Hooglied 3,1-4a
Ik vond mijn zielsbeminde
of:
2 Korintiërs 5,14-17
Nu beoordelen wij Christus niet meer naar de oude maatstaven.
Evangelie: Johannes 20,1.11-18
Vrouw, waarom schreit ge? Wie zoekt ge?
  • Gregoriaans kyriale
  • Eucharistie om 11.30 u.

23/7 – 16de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Wijsheid 12,13.16-19
Gij biedt waar gezondigd wordt, de kans tot inkeer.
2de lezing: Romeinen 8,26-27
De Geest pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
Evangelie: Matteüs 13,24-43
Laat beide samen opgroeien tot de oogst.
– Nederlandstalig kyriale.
– Eucharistie om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p.
– Van 14.30 – 15.30: Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk

25/8 – H Jakobus (feest)

1ste lezing:  2 Korintiërs 4,7-15
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee.
Evangelie: Matteüs 20,20-28
Mijn beker zult gij drinken.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.

30/7 – 17de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  2 Korintiërs 4,7-15
Altijd dragen wij het sterven van Jezus in ons lichaam mee.
Evangelie: Matteüs 20,20-28
Mijn beker zult gij drinken.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: p.