4/6 – Pinksteren (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Handelingen 2,1-11
Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken.
2de lezing: 1 Korintiërs 12,3b-7.12-13
In één en dezelfde Geest zijn wij door de doop één enkel lichaam geworden.
Evangelie: Johannes 20,19-23
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u: ontvangt de heilige Geest.
– Gregoriaans kyriale.
– Gregoriaanse en Nederlandse gezangen
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

6/6 – H. Norbertus (hoogfeest)

1ste lezing:  Jezus Sirach 50,1-14
Gods huis en Gods volk op aarde worden gesticht door heilige leiders.
2de lezing: Romeinen 12,1-8
Individuele gaven in dienst van de gemeenschap.
Evangelie: Matteus 25,14-30
Over weinig waart ge trouw; ga binnen in de vreugde van uw Heer.
– Gregoriaanse en nederlandstalige gezangen.
– Eucharistie om 11.00 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

11/6 – H. Drie-eenheid (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Exodus 34,4b-6.8-9
De Heer is een barmhartige en medelijdende God.
2de lezing: 2 Korintiërs 13,11-13
De genade van Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest.
Evangelie: Johannes 3,16-18
God heeft zijn Zoon naar de wereld gezonden opdat de wereld door Hem zou gered worden.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Johan De Pauw

18/6 – 11de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Exodus 19,2-6a
Gij zult mijn priesterlijk koninkrijk en mijn heilig volk zijn.
2de lezing: Romeinen 5,6-11
Als wij verzoend zijn met God door de dood van zijn Zoon, des te zekerder zullen wij gered worden door zijn leven.
Evangelie: Matteüs 9,36-10,8
Hij riep zijn twaalf leerlingen bij zich en zond hen uit.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens

23/6 – H. Hart van Jezus (hoogfeest) (A)

1ste lezing:  Deuteronomium 7,6-11
De Heer heeft u bemind en u uitverkoren.
2de lezing: 1 Johannes 4,7-16
God heeft ons eerst liefgehad.
Evangelie: Matteüs 11,25-30
Ik ben zachtmoedig en nederig van hart.
– Nederlandstalig kyriale.
– Viering om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: Prior Kris De Brabander

24/6 – Geboorte van Johannes de Doper (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 49,1-6
Ik stel u aan tot licht van de heidenvolkeren.
2de lezing: Handelingen 13,22-26
Johannes predikte reeds vóór het optreden van Christus.
Evangelie: Lucas 1,57-66.80
Johannes is zijn naam.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

25/6 – 12de zondag door het jaar (A)

1ste lezing:  Jer. 20,10-13
Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.
2de lezing: Rom. 5,12-15
De genade laat zich niet afmeten naar de zonde.
Evangelie: Mt. 10,26-33
Weest niet bevreesd voor hen die het lichaam lunnen doden.
– Gregoriaans kyriale.
– Viering om 10.30 u.
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst
– Eucharistische Aanbidding van 14.30 tot 15.30 u in de abdijkerk

29/6 – HH. Petrus en Paulus (hoogfeest)

1ste lezing:  Handelingen 3,1-10
Wat ik heb geef ik u; in de naam van Jezus: gebruik uw voeten.
2de lezing: Galaten 1,11-20
God heeft mij vanaf mijn geboorte uitverkoren.
Evangelie: Johannes 21,15-19
Weid mijn lammeren, hoed mijn schapen.
– Gregoriaans kyriale.
– Eucharistie om 11.30 u.
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper