Maart 2017

1/3 – Aswoensdag

1ste lezing:  Joël 2,12-18
Scheurt uw hart, niet uw kleren.
2de lezing: 2 Korintiërs 5,20-6,2
Laat u met God verzoenen, want nu is het de gunstige tijd.
Evangelie: Matteus 6,1-6.16-18
Uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
– Eucharistie om 11.30 u met oplegging van het assekruisje
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

5/3 – 1ste zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 2,7-9:3,1-7
Schepping van het eerste mensenpaar en zondeval.
2de lezing: Romeinen 5,12-19
Waar de dood begon te heersen, kwam de gave der gerechtigheid tot overvloed.
Evangelie: Matteüs 4,1-11
Jezus vast gedurende 40 dagen en wordt bekoord.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Kees van Heijst

12/3 – 2de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Genesis 12,1-4a
De roeping van Abraham, de vader van het volk van God.
2de lezing: 2 Timóteüs 1,8b-10
God roept ons en geeft ons licht.
Evangelie: Matteüs 17,1-9
Zijn gelaat begon te stralen als de zon.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Jan Van Duffel

19/3 – 3de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  Exodus 17,3-7
Geef ons water om te drinken.
2de lezing: Romeinen 5,1-2.5-8
De liefde is in ons uitgestort door de heilige Geest, die ons werd geschonken.
Evangelie: Johannes 4,5-42
Een waterbron die opborrelt tot eeuwig leven.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. Ivo Cleiren
– Eucharistische Aanbidding in de abdijkerk van 14.30 u tot 15.30 u

20/3 – H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria (hoogfeest)

1ste lezing:  2 Samuël 7,4-5a.12-14a.16
God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken.
2de lezing: Romeinen 4,13.16-18.22
Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt.
Evangelie: Matteus 1,16.18-21.24a
Jozef deed zoals de engel van de Heer hem bevolen had.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: abt Jeroen De Cuyper

25/3 – Aankondiging van de Heer (hoogfeest)

1ste lezing:  Jesaja 7,10-14
Zie, de maagd zal ontvangen.
2de lezing: Hebreeën 10,4-10
In de boekrol staat er over mij geschreven: Ik ben gekomen, o God, om uw wil te doen.
Evangelie: Lucas 1,26-38
Gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld  brengen.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 11.30 u
– Hoofdcelebrant: supprior Gabriël Goossens

26/3 – 4de zondag in de veertigdagentijd (A)

1ste lezing:  1 Samuël 16,1b,6-7.10-13a
David wordt gezalfd tot koning over Israël.
2de lezing: Efeziërs 5,8-14
Sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen.
Evangelie: Johannes 9,1-41
Hij ging, waste zich en kwam ziende terug.
– Gregoriaans kyriale
– Eucharistie om 10.30 u
– Hoofdcelebrant: p. prior Kris De Brabander